เก็บตกแข่งวิชาการ 2562

ActivitySchool

ตอนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ที่ทุ่งสง, นครศรีธรรมราช

More Articles

เหรียญทองอันดับ 4 ของภาคใต้ จากโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2565

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 “ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ”วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม…