เล่าเรื่องย่อสุดสาคร

วันศุกร์คุณครูพีรภรณ์ให้ดูหนังแล้วกลับมาเขียนสรุปย่อเป็นการบ้าน พ่อเลยให้สรุปเป็นภาษาอังกฤษแบบสั้น ๆ ในสำนวนของตัวเอง แบบเท่าที่พอจะเล่าได้

More Articles

Menu