ตอนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ที่ทุ่งสง, นครศรีธรรมราช