Category - School

Video

เล่าเรื่องย่อสุดสาคร

วันศุกร์คุณครูพีรภรณ์ให้ดูหนังแล้วกลับมาเขียนสรุปย่อเป็นการบ้าน พ่อเลยให้สรุปเป็นภาษาอังกฤษแบบสั้น ๆ ในสำนวนของตัวเอง แบบเท่าที่พอจะเล่าได้

Video

My First School Play

“My name is Sisiratha Kaewkraisorn. I am the narrator.” ละครภาษาอังกฤษ โดย นักเรียนห้อง MEP / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดค่ายวิชาการ ท...

Video

Sport Day 2019

เดินขบวนพาเหรดกีฬาสี 2019 ปีนี้แต่งง่ายขึ้น ☺️ โตแล้ว เริ่มอยู่นิ่งเป็นแล้วค่ะ