การประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 7 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตด้วยพลังความรับผิดชอบ” อ่านต่อ >>