Layout C

Video

My First School Play

“My name is Sisiratha Kaewkraisorn. I am the narrator.” ละครภาษาอังกฤษ โดย นักเรียนห้อง MEP / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดค่ายวิชาการ ท...

Video

ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ

ไปเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างใกล้ๆ บ้านค่า ^_^   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อำเภอคลองหอยโข่ง...

Video

Sport Day 2019

เดินขบวนพาเหรดกีฬาสี 2019 ปีนี้แต่งง่ายขึ้น ☺️ โตแล้ว เริ่มอยู่นิ่งเป็นแล้วค่ะ

Layout C (slider)

Video

My First School Play

“My name is Sisiratha Kaewkraisorn. I am the narrator.” ละครภาษาอังกฤษ โดย นักเรียนห้อง MEP / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดค่ายวิชาการ ท...

Video

ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ

ไปเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างใกล้ๆ บ้านค่า ^_^   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อำเภอคลองหอยโข่ง...

Video

Sport Day 2019

เดินขบวนพาเหรดกีฬาสี 2019 ปีนี้แต่งง่ายขึ้น ☺️ โตแล้ว เริ่มอยู่นิ่งเป็นแล้วค่ะ

Video

The End of Vacation 😘

ไปเที่ยวเฮฮาส่งท้าย ก่อนเริ่มติวเพื่อไปแข่งในงานทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Layout C (combined with D)

Video

My First School Play

“My name is Sisiratha Kaewkraisorn. I am the narrator.” ละครภาษาอังกฤษ โดย นักเรียนห้อง MEP / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดค่ายวิชาการ ท...

Layout C 1/2 (combined with D)

Video

My First School Play

“My name is Sisiratha Kaewkraisorn. I am the narrator.” ละครภาษาอังกฤษ โดย นักเรียนห้อง MEP / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดค่ายวิชาการ ท...

Layout C (with load more button)

Video

The End of Vacation 😘

ไปเที่ยวเฮฮาส่งท้าย ก่อนเริ่มติวเพื่อไปแข่งในงานทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช