ร่วมกิจกรรมกับพี่ ๆ จากจุฬาฯ ที่ CU Gavel Club

ActivityPublic SpeakingSpeech
ร่วมกิจกรรมกับพี่ ๆ จากจุฬาฯ ที่ CU Gavel Club ประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตกับ “Table Topics session” หรือการพูดแบบ impromptu speech โดยมีเวลา 30 วิในการเตรียมตัว หลังได้รับหัวข้อ 😎 😉

More Articles

เหรียญทองอันดับ 4 ของภาคใต้ จากโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2565

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 “ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ”วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม…