ร่วมกิจกรรมกับพี่ ๆ จากจุฬาฯ ที่ CU Gavel Club

ActivityPublic SpeakingSpeech
ร่วมกิจกรรมกับพี่ ๆ จากจุฬาฯ ที่ CU Gavel Club ประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตกับ “Table Topics session” หรือการพูดแบบ impromptu speech โดยมีเวลา 30 วิในการเตรียมตัว หลังได้รับหัวข้อ 😎 😉

More Articles

Vocab Journey – March 27, 2022

ร่วมสนุกกับ Teacher Greg ในรายการ Vocab Journeyร่วมสนุกเล่นเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปกับ Teacher Greg และ Game Master ในกิจกรรม…

CU Gavel Meeting – March 26, 2022

ร่วมประชุม CU Gavel Club – March 26, 2022สัปดาห์พี่ Napat บรรยาย Edutainment หัวข้อ…
Menu