My First School Play

SchoolSpeech

“My name is Sisiratha Kaewkraisorn. I am the narrator.”

ละครภาษาอังกฤษ โดย นักเรียนห้อง MEP / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดค่ายวิชาการ ท.๑ ครั้งที่ ๘ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง / ๗ ก.พ. ๒๕๖๓

More Articles

เหรียญทองอันดับ 4 ของภาคใต้ จากโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2565

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 “ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ”วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม…