ประกวดสุนทรพจน์ โครงการ Pathway Speech Contest

ActivityPublic SpeakingSpeech
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ โครงการ Pathway Speech Contest หัวข้อ “World Health Day”

ด.ญ. ศิศิรฏา แก้วไกรสร จากโรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง – ต.พะตง, อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1st Runner Up ในโครงการ Pathway Speech Contest หัวข้อ “World Health Day” https://www.facebook.com/Pathway.speechcontest

More Articles

Vocab Journey – March 27, 2022

ร่วมสนุกกับ Teacher Greg ในรายการ Vocab Journeyร่วมสนุกเล่นเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปกับ Teacher Greg และ Game Master ในกิจกรรม…

CU Gavel Meeting – March 26, 2022

ร่วมประชุม CU Gavel Club – March 26, 2022สัปดาห์พี่ Napat บรรยาย Edutainment หัวข้อ…

ตอบ Table Topic® ที่ BTC Meeting

คืนนี้ได้ตอบคำถาม Table Topic® ในการประชุมครั้ง 3020 ของ Bangkok Toastmasters Club มีทติ้งธีม Fairy Tales
Menu