เหรียญทองอันดับ 4 ของภาคใต้ จากโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2565

ActivityPublic SpeakingSchoolSpeech
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 “ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ”

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ทุ่งสงวิชาการ)

หัวข้อการแข่งขัน: อาชีพ
ชื่อสุนทรพจน์: พลังแห่งคำพูด
โรงเรียน: เทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)
สังกัด: เทศบาลตำบลพะตง

เนื่องจากการแข่งขันในวันจัดแข่งขันเป็นแบบปิด ไม่อนุญาตให้มีผู้เข้าชม รวมทั้งไม่อนุญาตให้บันทึกวีดิโอ แต่ด้วยหนูอยากเผยแพร่ข้อความไปยังเพื่อน ๆ นักเรียน เยาชนและอนาคตของชาติ เพื่อให้ “ตระหนักถึงความสามารถและการมีทักษะการสื่อสารที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง” และเพื่อบันทึกไว้เป็นที่ระลึกในกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม

More Articles

Vocab Journey – March 27, 2022

ร่วมสนุกกับ Teacher Greg ในรายการ Vocab Journeyร่วมสนุกเล่นเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปกับ Teacher Greg และ Game Master ในกิจกรรม…