ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการพูดยุค Next normal

ActivityPublic SpeakingSpeech
โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 7 จัดค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการพูดยุค Next normal ระหว่างวันที่ 17- 18 กรกฎาคม 2564

ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคมโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 7 ผ่านระบบ Zoom แอพพลิเคชั่น ได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการพูดยุค Next normal (The Next Normal Leadership Speech Camp) ซึ่งทางโครงการมุ่งหวังที่จะสร้างผู้นำเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้ มีความดี มีความสามารถ ที่สนใจด้านภาษา ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำแห่งความดี และสามารถถ่ายทอดความดีไปสู่สังคม ซึ่งน้องค่ายได้ผ่านการปฐมนิเทศ รับฟังการชี้แจงเรื่องกติกา และเกณฑ์ในการประกวดแล้วในวันที่ 10 กรกฏาคมที่ผ่านมา เมื่อจบการปฐมนิเทศก็ได้เตรียมความพร้อมและมาร่วมกิจกรรมต่อในค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการพูดยุค Next normal

วันแรกของการจัดค่ายได้รับความสนใจจากผู้สมัครเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ คุณครู ผู้ปกครอง มาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงและครึกครื้น ช่วงสายของวันแรกน้องค่ายได้ฟังและทำกิจกรรมในหัวข้อ The next normal leadership Speech Camp นำโดยอาจารย์ไพศาล แซ่ล่อ และทีมวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ผจงศักดิ์ ปัทมะศังข์, อาจารย์พนมพร วชิรขจร และอาจารย์ณษรา ศุวสราภรณ์ โดยการบรรยายเป็นแบบ Bilingual แยกระดับชั้นในการบรรยายเพื่อการเข้าถึง เข้าใจ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ช่วงบ่ายของวันแรกน้องค่ายได้ปลุกพลังบวกในตัวเอง ให้เห็นคุณค่าและรักตัวเองเป็น เพื่อฝึกฝนตนให้งดงามจากภายในสู่ภายนอก ผ่านหัวข้อการบรรยาย “สุขภาพใจดี บุคลิกภาพงดงาม” โดยอาจารย์อัชฌา หลิ่วเจริญ ช่วงท้ายของวันแรกน้องค่ายได้ฝึกเทคนิคการพูดที่ดี และสนุกสนานไปกับวิทยากรพี่หมอบิ้ว นายแพทย์ภีมณพัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์ วิทยากรผู้มากความสามารถ ทำให้ได้รับทั้งสาระ ความบันเทิง และตื่นตัวตลอดเวลากับหลักสูตร “Skill ความสุข สำเร็จ พูดอย่างไรให้ปังโดนใจ”

ในวันที่สองบรรยากาศยังคงคึกคัก คึกครื้น เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขของคนรักการเรียนรู้ ผู้รักการพัฒนาตนเอง ภาคสายน้องค่ายได้รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชีวิตดี ไม่มีบ้ง” โดยพระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์  โสตฺถิโก บรรยากาศอบอวลด้วยข้อคิด และแรงบันดาลใจให้น้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่ได้ซึมซับ รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างสนุกสนาน ภาคบ่ายได้เรียนรู้การพูดสุนทรพจน์ขั้นสูงจากวิทยากร ดร.จอมพล  สุภาพ  จากสถาบันการพูดแบบการฑูต  ผ่านทฤษฎีทรีซาวด์ แบบต้นฉบับแท้ๆ ฟังสบายหู ดูสบายตา พาสบายใจ ทำให้เข้าใจการพูดสุนทรพจน์ที่ถูกต้องมากขึ้น หลังจบกิจกรรมน้องค่ายมีความพร้อมที่จะไปฝึกฝนตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพบกันอีกครั้งในวันประกวดสุนทรพจน์รอบคัดเลือก และมีใจที่จะฝึกฝนตนเองเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำแห่งความดี และถ่ายทอดความดีไปสู่สังคมต่อไป

More Articles

เหรียญทองอันดับ 4 ของภาคใต้ จากโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2565

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 “ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ”วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม…