ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 7 รอบคัดเลือก

ActivityPublic SpeakingSpeech
โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 7 ได้จัดประกวดสุนทรพจน์รอบคัดเลือก ภายใต้หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตด้วยพลังความรับผิดชอบ” ซึ่งในวันี้มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวนกว่า200คนและมีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 86 คน ซึ่งน้องๆผู้ผ่านเข้ารอบจะต้องฝึกฝนพัฒนาการพูดสุนทรพจน์เพื่อที่จะเข้ามาประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ต่อไป

More Articles

เหรียญทองอันดับ 4 ของภาคใต้ จากโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2565

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 “ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ”วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม…