My Timeline

2022
October 22

I-Innovative Gavel Club Speech Contest

I-Innovative Gavel Club Speech Contest

I-Innovative Gavel Club International Speech Contestแข่งสุนทรพจน์ ระดับคลับ ที่ I-Innovative Gavel club โดยมี Ipoh Toastmasters Club เป็นคลับที่ปรึกษา อ่านต่อ >>

July 17

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 “ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ”

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 “ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ”

อันดับที่ 4 ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 “ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ”อ่านต่อ >>

April 17

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ โครงการ Pathway Speech Contest หัวข้อ “World Health Day”

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ โครงการ Pathway Speech Contest หัวข้อ “World Health Day”

1st Runner Up ในโครงการ Pathway Speech Contest หัวข้อ “World Health Day” อ่านต่อ >>

2021
August 20

การตัดต่อเสียงด้วยโปรแกรม Audacity

การตัดต่อเสียงด้วยโปรแกรม Audacity

โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อเพื่อพัฒนารายออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนฝานระบบ LMS@PSU และ PSU MOOC ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

August 19

วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

โดย หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บทนำวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ ความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์ ลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุค เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำคัญในแต่ละยุค

August 18

คอมพิวเตอร์กราฟิก NPRU003

คอมพิวเตอร์กราฟิก NPRU003

คอมพิวเตอร์กราฟิก (computer graphic) คือ การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพโดยการวาดภาพกราฟิกหรือนำภาพมาจากสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ กล้องถ่ายรูป ภาพกราฟิกเหล่านี้ประกอบด้วย เส้น สี แสง และเงาต่าง ๆ สามารถแสดงออกทางจอภาพหรือพิมพ์ออกมาทางอุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์ได้ ดังนั้นการผลิตรายวิชานี้บนระบบ Thai MOOC เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างกราฟิกได้ พัฒนาวิชาโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

August 14

การประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 7

การประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 7

การประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 7 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตด้วยพลังความรับผิดชอบ” อ่านต่อ >>

July 18

ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการพูดยุค Next normal

ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการพูดยุค Next normal

โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 7 จัดค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการพูดยุค Next normal ระหว่างวันที่ 17- 18 กรกฎาคม 2564 อ่านต่อ >>

2020
August 12

ร่วมรายการ Vocab King ช่อง 4 ALTV ทีวีเรียนสนุก

ร่วมรายการ Vocab King ช่อง 4 ALTV ทีวีเรียนสนุก

ดิวร่วมสะกดคำศัพท์สะสมเงินมอบให้องค์กรสาธารณะกุศล ออกอากาศวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก  อ่านต่อ>>

2018
June 22

ร่วมแข่งขัน Spelling Bee @สมิหลาวิชาการ

ร่วมแข่งขัน Spelling Bee @สมิหลาวิชาการ

เข้ากิจกรรม การแข่งกิจกรรม(Spelling Bee) ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ การแข่งขัน ทักษะ วิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561