โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 7 จัดค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการพูดยุค Next normal ระหว่างวันที่ 17- 18 กรกฎาคม 2564 อ่านต่อ >>